Thư Viện điện tử vói sự tham gia đóng góp của 500.000 thành viên và có gần 200.000 tài liệu đa dạng về thể loại. Tại địa chỉ vietbooks.edu.vn các Thầy Cô, Sinh viên, Học sinh, Kỹ thuật viên, Nhà khoa học có thể tìm kiếm, tải về những tài liệu, giáo trình và sử dụng nhiều dịch vụ liên quan khác như lưu trữ, chia sẻ, mua bán sách...